ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
dot

                            โรงพยาบาลแก่งกระจานเปิดรับสมัครงานตำแหน่งดังนี้

1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  1   อัตรา

 

2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 3   อัตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหารร่วมรับเงินบริจาค                                                                              

 

      ภาพกิจกรรม ผู้บริหารโรงพยาบาลแก่งกระจาน                                                                          

 

นายแพทย์ จตุภูมิ นีละศรี   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งกระจานและบุคลากรของโรงพยาบาลแก่งกระจาน

ทำการต้อนรับ คุณ DAVIKA และคณะ  เพื่อทำการมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนสร้าง ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแก่งกระจาน

จำนวนเงิน 360,000 บาท

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

นายแพทย์ จตุภูมิ นีละศรี  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการครั้งที่ 1 ปี 2562 ร่วมกับบุคลากรของโรงพยาบาลแก่งกระจาน

ภายใต้ชื่อว่า "สร้างสรรค์สิ่งใหม่   หัวใจเพื่อประชาชน "

วันที่ 17 มกราคม 2562    ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งกระจาน

 

 

      โรงพยาบาลแก่งกระจาน รับการประเมิน   HA                                                                            

 

       วิสัยทัศน์   ( Vision )                                                                                                              

 

                                            โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำด้านการประสานงานกับภาคีเครือข่ายสุขภาพภายในปี 2563

 

 


 

 

       สาระความรู้     ป้องกันไข้เลือดออก                                                                                          

 

 ขอขอบคุณข้อมูล 

            กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข.(2544).แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี. กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค  ติดต่อ.

            สีวิกา แสงธาราทิพย์ ศิริชัย พรรณธนะ. (2543). โรคไข้เลือดออก. (พิมพ์ครั้งที่ 2). พิมพ์ที่บริษัทเรดิเอชั่น จำกัด : สำนักงานควบคุมโรคไข้เลือดออกกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข

            สุจิตรา นิมมานนิตย์. (2542). โรคไข้เลือดออก. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย

   

 

 

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ , เวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2561.PDF
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา , วัสดุทันตกรรม จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2561 .PDF
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอินเตอร์ พรบ. จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2561.PDF
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2561.PDF
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงินบำรุงโรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2561.PDF
ดูข้อมูลทั้งหมด

 

 


 

7   วิธีป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 

โรคหัวใจชนิดหนึ่งที่คนไทยเป็นกันมากขึ้น คือ โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ตีบตัน หรือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เกิดจากหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแข็งตัวหรือมีไขมันไปเกาะที่ผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลง ปริมาณเลือดแดงผ่านได้น้อย เป็นผลทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และหากหลอดเลือดแดงตีบแคบมาก จนอุดตัน จะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้  มีอาการเจ็บ ร้าวไปที่คอหรือขากรรไกรหรือไหล่ซ้าย มักเป็นมากขณะออกกำลังกายหรือทำงาน เป็นอยู่นานครั้งละ 2-3 นาที อาการจะดีขึ้น ถ้าได้หยุดพัก หรืออมยาขยายหลอดเลือกที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ   บางคนอาจมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่   เหมือนอาหารไม่ย่อย  บางคนอาจมีอาการใจสั่น หอบเหนื่อย ร่วมด้วย ถ้าไม่อยากเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรามาช่วยกันป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ดังนี้

  • หลีกเลี่ยงอาหารหวาน อาหารที่มีไขมัน – กะทิ รวมทั้งไข่แดง ทำให้มีการสะสมไขมันในหลอดเลือด ก่อให้เกิดแผ่นคราบไขมันตามมา 
  • ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันน้อย เช่น ผัก ปลา ผลไม้ และอาหารที่มีกากมากๆ เช่น รำข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ฯลฯ 
  • ออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง นานครั้งละ 20 นาที แล้วค่อยๆเพิ่มระยะเวลาและเพิ่มความถี่ในการออกกำลังกาย 
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เพราะในบุหรี่มีสารนิโคตินและสารอื่นๆ ที่จะทำอันตรายต่อผนังบุด้านในหลอดเลือด การสูบบุหรี่ ยังทำให้หลอดเลือดหัวใจหดตัว เป็นการลดปริมาณเลือดที่จะไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 
  • นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียดกับงานควรทำสมาธิหรือฟังเพลงเบาๆ 
  • ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วน โดยใช้วิธีออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เช่นงดขนมหวาน, ผลไม้รสหวานจัด เพราะหัวใจของคนอ้วนต้องทำงานมากกว่าปกติ 
  • ตรวจเช็คสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ถ้ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เป็นๆหายๆ ควรปรึกษาแพทย์ 

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถป้องกันได้ ถ้าไม่ต้องการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ควรหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารที่ปราศจากไขมัน เน้นทานผัก และผลไม้ให้มากๆ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถป้องกันสุขภาพร่างกายห่างไกลจากโรคหัวใจ และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้อย่างปลอดภัย

 


 

 

No article here !
Copyright © 2016 All Rights Reserved.