ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นางสาวอนุธิดา  ประทุม
dot
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
dot
dot


>>แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจาน

เปลี่ยนเป็น http://www.kkc-hospital.com <<

กิจกรรม : Activity

2563/10/19 กิจกรรมตอนรับหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและพ่อบ้านประจำโรงพยาบาลแก่งกระจาน รูปภาพ
25/09/2563  กิจกรรม 5ส วันมหิดล 24 กันยายน รูปภาพ
13/09/2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด (NCPR)

รูปภาพ

13/09/2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

รูปภาพ

  กิจกรรมทั้งหมด  

 

 

    โรงพยาบาลแก่งกระจาน ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ ดังนี้                                               

2566/03/13 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่ง   พนักงานบันทึกข้อมูล

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2566/02/09 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง   เภสัชกร

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2566/02/08 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตำแหน่ง   พนักงานบันทึกข้อมูล

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2566/02/21 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง   นักโภชนาการ, พนักงานบันทึกข้อมูล

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2566/02/14 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบริการ)

ตำแหน่ง   พนักงานธุรการ, พนักงานบันทึกข้อมูล

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2566/01/27 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตำแหน่ง   พนักงานธุรการ , พนักงานบันทึกข้อมูล

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2566/01/27 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตำแหน่ง   พนักงานช่วยเหลือคนไข้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2566/01/24 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง   พนักงานช่วยเหลือคนไข้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2566/01/18 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้
คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2566/01/18 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมารายวัน)

ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ , พนักงานบันทึกข้อมูล
คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2565/12/2 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข , พนักงานช่วยเหลือคนไข้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2565/11/30 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข , พนักงานช่วยเหลือคนไข้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2565/11/21 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข , พนักงานช่วยเหลือคนไข้
คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf


2565/11/11 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

2565/11/03 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง  พนักงานบริการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

2565/11/03 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดเวลา และสถานที่คัดเลือก

ตำแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

2565/10/26 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานบริการ , พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

2565/09/19 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2565/09/14 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2565/09/14 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดเวลา และสถานที่คัดเลือก

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2565/09/08 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ , พนักงานบริการ 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2565/09/2 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ),พนักงานบัญชีการเงิน,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2565/08/26 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดเวลา และสถานที่คัดเลือก

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ),พนักงานบัญชีการเงิน,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2565/08/17 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ),พนักงานบัญชีการเงิน,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2565/08/08 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่ง ลูกจ้างรายวัน

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2565/08/03 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน  

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

2565/07/25 ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน  

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

 

 

 

 
    ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหารร่วมรับเงินบริจาค                                                                              

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ การจัดการฐานข้อมูลหน่วยบริการของบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพ

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2563

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลแก่งกระจาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านซ่อง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้าน/ดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบประคับประคอง และผู้พิการ จำนวน 4 ราย

 


 

วิสัยทัศน์   ( Vision ) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goal)

 

 

 

 


 

 

 


No article here !


เป็นการแนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรโดยย่อ ซึ่งเป็นการเกริ่นนำก่อนดูรายละเอียดทั้งหมด ที่อยู่ด้านใน


เป็นการแนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรโดยย่อ ซึ่งเป็นการเกริ่นนำก่อนดูรายละเอียดทั้งหมด ที่อยู่ด้านใน


เป็นการแนะนำรายละเอียดกิจกรรมขององค์กรโดยย่อ ซึ่งเป็นการเกริ่นนำก่อนดูรายละเอียดทั้งหมด ที่อยู่ด้านในCopyright © 2016 All Rights Reserved.