ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นางสาวอนุธิดา  ประทุม
dot
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
dot


 

คลิกLink https://aimhc.dmh.go.th/ เข้าลงทะเบียน

 

    โรงพยาบาลแก่งกระจาน ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ ดังนี้                                               

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่คัดเลือก

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายคาบจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้   จำนวน  3  อัตรา

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานบริการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

          โรงพยาบาลแก่งกระจาน

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข   จำนวน 2 อัตรา   คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ           จำนวน 1 อัตรา    คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

 

 

 

 

    ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหารร่วมรับเงินบริจาค                                                                              

                                                         

           รณรงค์จิตรอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม                   ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน              ขอขอบคุณโครงการสะสมบุญ โดย 

              กำจัดแหล่งเพราะพันธ์ยุงลาย                 และควบคุมโรด COVD-19 ในสถานศึกษา     ทีมสายบุญ ก็ลุงฮุย  จังหวัดปทุมธานี 

                                                                                                                                              ได้บริจาคเงินและอุปกรณ์การแพทย์            

---------------------------------------------------------------------------------------

 

       วิสัยทัศน์   ( Vision )                                                                                                              

 

                                            โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำด้านการประสานงานกับภาคีเครือข่ายสุขภาพภายในปี 2563

 

 


 

 

 

No article here !
Copyright © 2016 All Rights Reserved.