ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นางสาวอนุธิดา  ประทุม
dot
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
dot
Saturday, Dec 4, 2021


 

กิจกรรม : Activity

2563/10/19 กิจกรรมตอนรับหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและพ่อบ้านประจำโรงพยาบาลแก่งกระจาน รูปภาพ
25/09/2563  กิจกรรม 5ส วันมหิดล 24 กันยายน รูปภาพ
13/09/2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในการการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด (NCPR)

รูปภาพ

13/09/2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

รูปภาพ

  กิจกรรมทั้งหมด  

 

 

    โรงพยาบาลแก่งกระจาน ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ ดังนี้                                               

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่คัดเลือก

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย , นักวิชาการสาธารณสุข , นักกายภาพบำบัด , พนักงานบริการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฎิบัติ

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย , นักวิชาการสาธารณสุข , นักกายภาพบำบัด , พนักงานบริการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย , นักวิชาการสาธารณสุข , นักกายภาพบำบัด , พนักงานบริการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่คัดเลือก

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย , นักวิชาการสาธารณสุข , นักกายภาพบำบัด , พนักงานบริการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย , นักวิชาการสาธารณสุข , นักกายภาพบำบัด , พนักงานบริการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

ประกาศโรงพยาบาลแก่งกระจาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย , นักวิชาการสาธารณสุข , นักกายภาพบำบัด , พนักงานบริการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด.pdf

 

 

                                                             

 
    ภาพกิจกรรม คณะผู้บริหารร่วมรับเงินบริจาค                                                                              

---------------------------------------------------------------------------------------

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ การจัดการฐานข้อมูลหน่วยบริการของบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพ

วันที่ 14-16 ตุลาคม 2563

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลแก่งกระจาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านซ่อง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้าน/ดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบประคับประคอง และผู้พิการ จำนวน 4 ราย

 


 

วิสัยทัศน์   ( Vision )

   โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

(Remote service area)

โดยมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ภายในปี 2565

 

 

 


 

 

 


Copyright © 2016 All Rights Reserved.