ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นางสาวอนุธิดา  ประทุม
dot
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
dot
ตารางการให้บริการฝ่่ายส่งเสริมสุขภาพ
      

         ตารางการให้บริการฝ่่ายส่งเสริมสุขภาพ                

                         เปิดบริการเวลา

          8.00 น. -12.00 น.    13.00 น. - 16.00 น.

วันจันทร์                      คลีนิกวางแผนครอบครัว คลีนิกวัยทอง   คลีนิกผู้มีบุตรยาก 

                                 ตรวจหลังคลอด

วันอังคาร                     คลีนิกสุขภาพเด็กดี

วันพุธ                         คลีนิกฝากครรภ์รายใหม่

วันพฤหัสบดี                 คลีนิกฝากครรภ์

วันศุกร์                        เยี่ยมบ้านอนามัยโรงเรียนCopyright © 2016 All Rights Reserved.